PRIVAATSUSPOLIITIKA

AVALEHT » PRIVAATSUSPOLIITIKA

Mihkli laat, www.mihklilaat.ee isikuandmete vastutav töötleja on Mihkli laat, asukohaga Mihkli küla, Lääneranna Vald, Pärnumaa, tel: +372 57173613 ja e-kiri: info@mihklilaat.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse
− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
Isikuandmeid kasutatakse kontaktivormide ja emaili aadressi kaudu pöördumistele vastamiseks, kliendi tellimuste haldamiseks ja teenuste teostamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja/või teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud kokkulepete-, teenuste- ja/või lepingute täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (KONTAKTANDMED). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).