TINGIMUSED

AVALEHT » KAUPLEJALE » TINGIMUSED

Selleks, et meie-vaheline koostöö sujuks ning kõik oleks üheselt arusaadav palume järgida alljärgnevat korda:

  1. Platsikorraldajad juhatavad kauplejaid müügiplatsidele juba alates 19. juulist ehk päev enne laata. Palume kõigil kauplejatel olla laadaplatsil kohal HILJEMALT 20. juulil kell 06.30, kuna broneeritud alad tühistatakse müüja puudumisel. Kohale soovitame tulla juba eelmisel päeval, et saaksite võimalikult varakult tagada endale müügiplatsi ning nautida Mihkli kirikus toimuvat kontserti.
  2. Elektrivajaduse korral palume kaasa võtta oma generaatori ning selle kasutamisest palume meid eelnevalt teavitada.
  3. Kaupleja hoiab korras müügiplatsi ümbruse ning korraldaja tagab laadaplatsi üldise koristuse.
  4. Laadal kauplemiseks väljastatakse Teile korraldajate poolt kohapeal müügiluba, ajaliselt peale laadapäeva algust.
  5. Korraldajatele jääb õigus teha vajaduse korral muudatusi ja täiendusi antud korras, mille kohta tehakse eraldi avalik teavitus. Korraldajatele jääb õigus teha olukorrast tingitud platsikorraldusega seotud muudatusi – selleks palume mõistvat suhtumist ja koostöövalmidust! Kõik omavoliliselt hõivatud platsid loetakse kehtetuks!

Osaledes Mihkli laadal kauplejana nõustute ürituse korraldaja poolt esitatud tingimustega antud korras, kinnitate oma müüdava kauba vastavust kehtivatele õigusaktidele (vt lisaks „meelespea“), sh olete kooskõlastanud oma tegevused vastavate ametkondadega kui see on nõutud ning nõustute korraldaja poolt kohapeal antavate suuliste suunistega.

Kohtumiseni laadal!