MEELESPEA

AVALEHT » KAUPLEJALE » MEELESPEA

Toitlustus ja alkohol

Kõik, kes avalikul üritusel toitu, sh alkoholi müüvad ja/või valmistavad, peavad olema eelnevalt oma tegevusest Põllumajandus- ja Toiduametit (PTA) teavitanud. Täpsem infot teavitamise ja ohutu toidu müümise ja valmistamise kohta on leitav ameti kodulehel: https://pta.agri.ee/avalikud-uritused. Seda ikka selleks, et tarbijateni jõudev toit oleks nõuetekohane, kvaliteetne ja ohutu.

Õhkbatuudid

Õhkbatuutidega ajaveetmise võimalust pakkudes, ei tohi unustada ohutusreegleid. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tuletab meelde, et ohutusreegleid peavad järgima nii teenuse pakkujad kui ka teenuse kasutajad.

Täpsem ohutusinfo saadaval siin:
Õhkbatuutide ohutus
(PDF fail)